Kontakt

Můžete použít buď běžných kontaktních prostředků nebo využít níže uvedený Kontaktní formulář, kde můžete podrobněji rozvést Váš problém, specifikovat o jaké služby máte zájem, uvést detailnější informace k případu a následně budete kontaktováni již s návrhem postupu řešení problému, nabídkou konkrétních možností a sjednání schůzky.

Kontaktní údaje

Jméno: Ing. Tomáš Heczko, daňový poradce ev. č. 05237
Zápis v seznamu KDP ČR: Odkaz na zápis v seznamu daňových poradců
vedeném Komorou daňových poradců ČR
E-mail: danovyporadce@tomasheczko.cz
Telefon: +420 731 434 666
ID datové schránky: 8ktu8ux
Adresa: Benešovo nábřeží 2805
760 01, Zlín 1
Česká republika
IČ (identifikační číslo): 03145425

Kontaktní formulář*

*Informace k GDPR (General Data Protection Regulation, ochrana osobních údajů):
Odesláním webového formuláře Kontaktní formulář udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Vaše údaje slouží pouze k naplnění smyslu a účelu Kontaktního formuláře, k navázání kontaktu v dané věci. Vaše osobní údaje nejsou používány ani zneužívány k zasílání marketingových a podobných sdělení, osobní údaje nejsou  předávány třetím stranám. Na informace Vámi sdělené prostřednictvím Kontaktního formuláře je aplikována povinnost mlčenlivosti daňového poradce.