Odkazy

Profesní komory zřízené zákonem

Komora daňových poradců ČR: https://www.kdpcr.cz/

Komora auditorů ČR: https://www.kacr.cz/

Česká advokátní komora: https://www.cak.cz/

Komora patentových zástupců ČR: http://www.patzastupci.cz/

Exekutorská komora ČR: http://www.ekcr.cz/

Notářská komora ČR: https://www.nkcr.cz/

Česká lékařská komora: https://www.lkcr.cz/

Česká lékárnická komora: http://www.lekarnici.cz/

Česká stomatologická komora: https://www.dent.cz/

Komora veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/

Česká komora architektů: https://www.cka.cz/

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: http://www.ckait.cz/

Státní orgány a instituce

Finanční správa: https://www.financnisprava.cz/

Celní správa: https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx

Ministerstvo financí: https://www.mfcr.cz/

Nejvyšší správní soud: http://www.nssoud.cz/Uvod/art/1

Mezinárodní organizace

CFE tax advisers europe: https://taxadviserseurope.org/

IFA International Fiscal Association Česká republika: https://www.ifa-cr.cz/

EUR-Lex právní předpisy Evropské unie: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs